Let op. Afhankelijk van het land dat u kies zult u herleid worden naar de thuispagina van de dochteronderneming. U vindt de verantwoordelijke contactpersoon op de pagina.

Uzin Utz AG

Vragen?

We helpen graag.

[UU Belgium (Dutch)] Flyout

Contact

Algemeen / Bestellingen

Vestigingen

Waar verkrijgbaar?

Uzin Utz AG
Startpagina

Vragen?

We helpen graag.

[UU Belgium (Dutch)] Flyout

Contact

Algemeen / Bestellingen

Vestigingen

Waar verkrijgbaar?

Opgelet! Lage temperaturen

OPSLAG, TRANSPORT EN VERWERKING IN DE WINTERPERIODE

Als u zich aan deze richtlijnen houdt kan u problemen als lange droogtijden of onvoldoende doorharding voorkomen.

Weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op de verwerking van onze producten. 's Winters heb je vaak lage temperaturen (vooral ’s nachts) en een lage luchtvochtigheid. Bij natte omstandigheden buiten kan de luchtvochtigheid juist in deze periode flink oplopen. Deze weersomstandigheden kunnen een nadelig effect hebben op de droogtijd van onze producten. 

Houd er rekening mee dat dit impact heeft op de planning van uw bestellingen en uw werkzaamheden.  

OPSLAG EN TRANSPORT

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat u alle producten tijdens opslag en transport tegen kou (<2°C) dient te beschermen. Er zijn producten die andere omstandigheden vragen. Voor de B-component van PU-gietvloeren en de B-component van 2-componenten kleefstoffen en PU-egalisaties geldt bijvoorbeeld dat zij beschermd moeten worden tegen kou (<10°C). Dit geldt ook voor de 1-C en 2-C PU-Toplakken van Arturo (<5°C).

Voor de exacte temperatuur en luchtvochtigheid verwijzen wij u naar de productbladen. Bij twijfel neemt u best contact met ons op.

VERWERKING EN DOORHARDING PRODUCTEN

Bij gebruik van onze producten in de winter geldt het volgende:

  • Vloertemperatuur minimaal 10 °C (ook 's nachts)
  • Verwerkingstemperatuur minimaal 15 °C
  • Maximale relatieve luchtvochtigheid (R.V.) 75%
  • Bestel op tijd zodat de producten voor aanvang van de werkzaamheden kunnen acclimatiseren tot 15°C  in de ruimte waar de producten verwerkt worden. Gebeurt dit niet, dan kan er een temperatuurschok ontstaan met onderstaande problemen tot gevolg.

Lagere temperaturenen/of een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd of stoppen in het ergste geval de uitharding. Controleer daarom steeds de luchtvochtigheid en vloertemperatuur alvorens de werken aan te vatten.

1-C PU TOPLAKKEN ARTURO

Extra aandacht voor 1-C PU Toplakken: Deze 1-C PU Toplakken zijn vochtuithardend. Dit houdt in dat de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur een belangrijke rol spelen bij de uitharding en glansgraad/matheid van de toplak. Bij wisselende luchtvochtigheden, temperaturen, laagdiktes en luchtstromen van bijv. heaters kan glansgraadverschil optreden.

 

Uzin Utz AG

Belgium (Dutch)

Let op. Afhankelijk van het land dat u kies zult u herleid worden naar de thuispagina van de dochteronderneming. U vindt de verantwoordelijke contactpersoon op de pagina.