Kwaliteit

Unipro is gecertificeerd volgens ISO 9001 en ISO 14001. Dat betekent onder andere dat onze prestaties continu worden geëvalueerd en geoptimaliseerd en worden getoetst door een externe partij, de TÜV. Voor u betekent dit dat u (onder andere) kunt rekenen op een constante productkwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid én een correcte naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van milieu.

ISO 9001
ISO 9001 is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagement systemen. Blijvend verbeteren en optimaliseren zijn belangrijke criteria waarop jaarlijks wordt getoetst. Door deze jaarlijkse externe toets én de verplichte interne toetsen (audits) kunt u zich met Unipro verzekeren van een leverancier met een goed werkend kwaliteitssysteem.

Download hier het certificaat

ISO 14001
ISO 14001 is hét Milieu Management Systeem. ISO 14001 is gericht op het verantwoord naleven van wet- en regelgeving op gebied van Milieu. Ook dit systeem wordt jaarlijks zowel intern als extern getoetst zodat u erop kunt vertrouwen dat alle wet- en regelgeving correct wordt nageleefd.

Download hier het certificaat